O mnie

Poznajmy się!

Nazywam się Monika Pyszyńska – jestem właścicielką, założycielką i terapeutką MaToSens. Pracownia Sensoryczna Monika Pyszyńska oraz koordynatorem zespołu specjalistów Centrum Rozwoju Dziecka BLOOM.

Jestem certyfikowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej, Integracji Bilateralnej, Providerem Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena IAS oraz Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow, specjalistą diagnozy i terapii ręki, terapeutą Odruchów INPP (program szkolny), terapeutą pracującym metodą MNRI® dr Svetlany Masgutovej (w zakresie Terapii NeuroTaktylnej I i II, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych oraz Archetypów Rozwoju Ruchowego), praktykiem metody Kids’ Skills – Dam Radę! oraz I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny!, certyfikowanym trenerem II stopnia Smyko-Multisensoryki, trenerem Logorytmiki, trenerem bazowych funkcji słuchowych, trenerem TUS, pedagogiem resocjalizacji i profilaktyki społecznej, nauczycielem – językoznawcą i glottodydaktykiem. Obecnie kształcę się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (poziom zaawansowany) w Centrum TSR oraz studiuję psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wszystkie moje wysiłki, nauka, szkolenia, kursy i warsztaty mają jeden cel – zdobycie wiedzy i praktyki niezbędnej do zapewnienia właściwej pomocy dzieciom i ich rodzinom.

o_mnie_2

Moje kwalifikacje:

2023

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej Pomoc Psychologiczna Dzieci i Młodzieży w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

 • Konferencja – Dziecko w spektrum autyzmu w systemie edukacji – wyzwania i możliwości – w fundacji AleKlasa

 • Zaburzenia posturalne w terapii integracji sensorycznej – wartszat doskonalący – prowadzący: mgr Bogna Stępień-Błachowiak i mgr Tomasz Piątek

 • CAPD – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci – szkolenie doskonalące III stopnia – prowadząca mgr Katarzyna Wysocka w PSTiS 

 • Konferencja Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży – Diagnoza Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 • SE-Intro – wprowadzenie do terapii Somatic Expericencing – prowadzący Kavi Alessandro Gemin w Instytut Terapii Psychosomatycznej w Warszawie

 • Move to Learn (Ruch dla uczenia się) – kurs doskonalący – prowadząca dr hab., prof. APS Agnieszka Olechowska w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

2022

 • Konferencja „SOS dziecko woła o pomoc” w Fundacja Pozytywni.pl

 • Siad „W” – fizjologia czy patologia? – prowadząca mgr Izabela Gelleta w Proprio

 • Jak rozpoznać sygnały ewentualnego wykorzystania seksualnego u dziecka i jak w tym wypadku postępować – prowadząca Krystyna Dudzis w Fundacja Pozytywni.pl

 • Konferencja „Dziecko w kryzysie psychicznym – formy wsparcia i rozwiązania systemowe” – AUXILIUM Stowarzyszenie na rzec osób niepełnosprawnych w Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Piasecznie

 • Bateria Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej – szkolenie certyfikujące – prowadzące mgr Justyna Smorczewska i mgr Małgorzata Dębińska-Pruchniak w PSTiS

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – szkolenie – prowadzące mgr Agata Bujnik i dr Zuzanna Domasiewicz w Synapsis
 • FAS, trauma i przywiązanie – szkolenie – prowadząca dr n. med. Małgorzata Klecka w Ośrodek Fastryga
 • Rozwój teorii umysłu jako wspieranie umiejętności komunikacji społecznej w spektrum autyzmu – webinarium – prowadząca dr n. hum. Aneta Wojciechowska w Discurso
 • Rozwój ruchowy małego dziecka: prawidłowości – zaburzenia – terapia – prowadzący mgr Aleksandra Tora i mgr Sebastian Tora w PSTIS
 • Mechanizmy posturalne a funkcje wzrokowe – webinar szkoleniowy – prowadząca mgr Ewelina Rosłonek w Proprio
 • Trzy filary teorii poliwagalnej, czyli co i jak wpływa na regulację układu nerwowego? – webinar szkoleniowy – prowadząca dr n. med. Katarzyna Pardela w Sensimatic

2021

 • Superwizja Johansen JIAS 2021 – prowadzące mgr Katarzyna Rychetsky, mgr Renata Borowiecka, mgr Katrin Sanne i mgr Martin Rychetsky
 • Kids’ Skills – Dam Radę! I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny! – szkolenie certyfikacyjne w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Warszawie – prowadząca mgr Agnieszka Szrejter-Łoś
 • Planowanie motoryczne w aspekcie terapii integracji sesnorycznej – webinar szkoleniowy – prowadzące mgr Izabela Gelleta i mgr Katarzyna Głowacka w Proprio
 • Międzynarodowa konferencja „Integracja sensoryczna – terapia i diagnoza” – Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres SISA
 • Podejmowanie przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych. Część I – Pornografia – webinar – prowadzący dr Marcin Bednarczyk w Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator
 • Dziecko urodzone przedwcześnie – webinar szkoleniowy – prowadząca mgr Beata Wasicka w Centrum Dziecka Wczesna Interwencja Pediatryczna
 • Jak być dobrym terapeutą SI? Superwizja – prowadzące mgr Izabela Gelleta i mgr Katarzyna Głowacka w Proprio
 • Poznawczo-systemowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – model z Brugii – szkolenie w ramach Studium Umiejętności Psychologicznych – prowadząca mgr Izabela Warchoł w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy (w wymiarze 70 godzin) – szkolenie I stopnia – w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Zastosowanie teorii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej – prowadząca mgr Karolina Zienkiewicz w Sensimatic i Fundacja Bonum Commune
 • Terapia SI czy inne formy wspomagania? Jak ukierunkować rodzica oraz postępować z dzieckiem powyżej 10r.ż. w aspekcie jego problemów rozwojowych? – superwizja – prowadzące mgr Izabela Gelleta Gelma-Reh i mgr Katarzyna Głowacka w Proprio
 • Integracja Sensoryczna wg Ayres – zasady prowadzenia terapii i założenia teoretyczne – prowadząca Kristiane Kull-Sadacharam w SISA
 • ADHD a SI – różnicowanie sensoryczne – superwizja – prowadzące mgr Izabela Gelleta Gelma-Reh i mgr Katarzyna Głowacka w Proprio
 • Webinar APD w USA – prowadzące dr Kavita Kaul i dr Maryann Kaminsky
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – szkolenie certyfikacyjne nadające uprawnienia Providera metody – prowadzący dr n. med. Andrzej Senderski i mgr Renata Borowiecka w APD-Medical Warszawa
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych – prowadzące mgr Izabela Gelleta Gelma-Reh i mgr Katarzyna Głowacka w Centrum Terapii Małego Dziecka w Poznaniu
 • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym –prowadzące mgr Izabela Gelleta Gelma-Reh i mgr Katarzyna Głowacka w Centrum Terapii Małego Dziecka w Poznaniu
 • Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych – prowadzące dr n. med. Małgorzata Klecka i dr n. o zdr. Iwona Palicka w Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach
 • O czym ta mowa? SLI-DLD-afazja rozwojowa – zaburzenia koordynacji – dyspraksji – odruchy – prowadzące dr n. o zdr. Iwona Palicka i mgr Maria Matuszkiewicz
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS – szkolenie certyfikacyjne nadające uprawnienia Providera metody – prowadzące mgr Katarzyna Rychetsky i mgr Renata Borowiecka w ASTO Wrocław
 • Objawy psychosomatyczne u dzieci młodzieży – prowadząca dr Jagoda Sikora i mgr Magdalena Komsta
 • Kinezjologia kończyny górnej i reki oraz formy funkcjonalnej pracy terapeutycznej w aspekcie posturalnym – prowadzące mgr Izabela Gelleta Gelma-Reh i mgr Katarzyna Głowacka w Proprio
 • Słuch – rozwój i stymulacja (od niemowlaka do starszaka) – prowadząca mgr Monika Knychalska-Zbierańska w DAM SŁOWO Centrum Słuchu i Mowy

 

2020

 • Terapia Ręki w teorii integracji sensorycznej – prowadzący Zbigniew Przyrowski w Centrum Procesów Sesnorycznych
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia – KOMLOGO
 • Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne – szkolenie online – prowadząca mgr Małgorzata Karga SINET
 • Szkolenie certyfikacyjne – Bilateralna Integracja – program indywidualny – prowadzący mgr Katarzyna i Martin Rychetsky w Proprio w Łodzi
 • Mózg dziecka i jego funkcje – szkolenie online – Fundacja na rzecz rozwoju Inspirator
 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji – prowadzące mgr Izabela Gelleta i mgr Patrycja Dąbrowska-Stańczyk w Centrum Terapii Małego Dziecka w Poznaniu
 • Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych – prowadząca mgr Izabela Gelleta w Centrum Terapii Małego Dziecka w Poznaniu
 • Diagnoza rozwoju dziecka w wieku żłóbkowym i przedszkolnym – szkolenie online – prowadząca mgr Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz Edukacja Polska Centrum Szkoleń
 • Szkolenie certyfikacyjne – Turlaczki i Pełzaczki – Gimnastyka Niemowląt, czyli wspieranie rozwoju ruchowego dzieci i rodziców – prowadząca mgr Ewa Jarymowicz JEWA Wsparcie na Starcie w Warszawie
 • Trening Bilateralnej Integracji – szkolenie online – prowadząca mgr Katarzyna Rychetsky
 • Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego i odruchowości w kontekście traumy rozwojowej – webinar – prowadząca dr Iwona Palicka Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń w obszarze nerwu błędnego – webinar – prowadzący dr.n.med. Janusz Kocjan
 • Terapia poliwagalna w pracy z traumą, strachem, izolacją i stresem – szkolenie online – prowadzący mgr Robert Palusiński
 • Jak pies z kotem, czyli Palicka i Kozłowski o SI – część I – webinar – prowadzący dr Iwona Palicka i mgr Robert Kozłowski
 • Optodysleksja – dysleksja – zaburzenia widzenia a problemy w nauce – szkolenie online – prowadząca mgr Barbara Pakuła Akademia Ćwiczę Oko
 • Model diagnostyczny i terapeutyczny w diagnostyce APD, formuła rekomendowana przez zespół ekspertów powołany przy fundacji Bonum Commune – webinar – prowadząca mgr Karolina Zienkiewicz
 • Badania słuchu – warsztat pracy terapeuty – szkolenie online – prowadząca mgr Monika Knychalska-Zbierańska Dam słowo! Centrum słuchu i mowy
 • Lewa półkula mózgu – jej istota dla rozwoju i strategie terapeutyczne – szkolenie online – prowadząca mgr Magdalena Kosiń Puzzle Therapy
 • Odżywianie i naturalna suplementacja w pracy z pacjentem logopedycznym z ORM, niepełnosprawnym oraz z przerostem migdałków – szkolenie online – prowadząca mgr Aleksandra Listwoń Terapeuta DoMowy
 • Optodysleksja i kolorowe maski – szkolenie online – prowadząca mgr Barbara Pakuła Akademia Ćwiczę Oko
 • Szkolenie certyfikacyjne I stopnia – C-Eye: Terapia i komunikacja w jednym – szkolenie online – prowadzący mgr Edyta Tyszkiewicz i dr inż. Bartosz Kunka
 • Ocena i rozwój umiejętności widzenia w pierwszym roku życia – webinar – prowadząca mgr Aneta Bester Akademia Ćwiczę Oko
 • Dobór narzędzia pisarskiego – webinar – prowadząca mgr Wioletta Bartkiewicz Acentrum Szkolenia
 • Metodyka diagnozy dysfunkcji Integracji Sensorycznej wg Ayres – zaawansowany kurs dla specjalistów i wykładowców SI – prowadząca Małgorzata Karga w SINET w Warszawie
 • Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi – prowadząca mgr Anna Maciejewicz z SensArte Centrum Arteterapii w Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego  – prowadzący mgr Jakub Buraczewski w Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
 • Konferencja Wcześniak 2020 – opieka nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie i wspieranie jego rozwoju – Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego w Warszawie
 • Szkolenie certyfikacyjne – SmykoMultisensoryka II stopnia – prowadząca mgr Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci w Warszawie

 

2019

 • MNRI® Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych – prowadząca mgr Elżbieta Cieplińska w Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
 • Niedowidzenie – Co dalej? – szkolenie online – prowadząca mgr Barbara Pakuła Akademia Ćwiczę Oko
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna a integracja motoryki pierwotnej i odruchów – prowadząca mgr Bernadetta Lis w Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
 • Szkolenie certyfikacyjne – Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego – warsztaty rozwijające – prowadząca mgr Agnieszka Słoniowska Dobry Start Dziecka w Warszawie
 • Szkolenie certyfikacyjne – Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego – podstawowe szkolenie teoretyczne i praktyczne – prowadząca mgr Agnieszka Słoniowska Dobry Start Dziecka w Warszawie
 • Rozpoczęcie studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – prowadząca mgr Agata Bujnik w Synapsis w Warszawie
 • Zastosowanie tapingu w terapii sensomotorycznej – prowadząca mgr Izabela Gelleta w Gelma-reh w Warszawie
 • Dziecko w wadą postawy w terapii sensomotorycznej – prowadząca mgr Izabela Gelleta w Gelma-reh w Warszawie
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – prowadzący Adam Ziobro w dlaŻycia
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.II – prowadząca mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz w Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
 • Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych dla terapeutów Integracji Sensorycznej – prowadząca mgr Iwona Palicka w Centrum Stymulacji i Rozwoju Dziecka w Poznaniu
 • Szkolenie certyfikacyjne – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe, oparty o integrację odruchów oraz o ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP – prowadząca mgr Iwona Palicka w Centrum Wspierania Rozwoju Moniki Doktorskiej w Węgrowie
 • Autyzm – diagnoza i terapia – szkolenie online – prowadząca mgr Magdalena Kosiń w Puzzle Therapy – gabinet terapii i wspierania rozwoju w Bath
 • ABC autyzmu – szkolenie online – prowadząca mgr Magdalena Kosiń w Puzzle Therapy – gabinet terapii i wspierania rozwoju w Bath
 • Neurorozwojowa ocena diagnostyczna oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – prowadząca mgr Izabela Gelleta w Gelma-reh w Warszawie
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Trening funkcji słuchowych od wieku niemowlęcego po wczesnoszkolny. Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem – szkolenie online – prowadząca mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska w Logosens w Koszalinie
 • Szkolenie certyfikacyjne – Dobrze słyszę – czytam, piszę – trening bazowych funkcji słuchowych – prowadząca mgr Ewa Bombol w ProCentrum w Warszawie
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I – prowadząca mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz w Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
 • Praca z dzieckiem niepełnosprawnym – trisomia 21, MPD, Pierre Robin i inne rzadkie wady genetyczne – prowadząca mgr Aleksandra Listwoń w Warszawie
 • Szkolenie certyfikacyjne – Logorytmika – ruch słuch słowo – prowadząca mgr Ewa Bombol w ProCentrum w Warszawie

 

2018

 • Członek PTIS (Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej)
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna – prowadząca mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz w Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „10 lat doświadczeń terapeutycznych Centrum Wspierania Rozwoju w Węgrowie”
 • Bilateralna Integracja – praktyczne zastosowanie – warsztat – prowadzący Katarzyna Rychetsky i Martin Rychetsky w Centrum Wspierania Rozwoju Moniki Doktorskiej w Węgrowie
 • Szkolenie certyfikacyjne – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza terapia masaż – prowadząca mgr Katarzyna Gromelska w ProCentrum w Warszawie
 • Szkolenie certyfikacyjne – SmykoMultisensoryka I stopnia – prowadząca mgr Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci w Warszawie

 

2017

 • Ukończenie studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie – nadanie uprawnień Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej (legitymacja nr 198/CIS/2017)

 

2014

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z programem pediatrycznym – prowadzący ratownik medyczny Marcin Sobiecki
 • Ukończenie studiów podyplomowych glottodydaktycznych w Polonicum na Uniwersytecie Warszawskim

 

2013

 • Szkolenie „Współpraca z rodzicami” – prowadząca mgr Maria Katarzyna Floryan – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem z ADHD” – prowadząca mgr Beata Chrzanowska-Pietraszuk – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie
 • Szkolenie doskonalące „Kreator pracy wychowawczej z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze” – prowadzący mgr Edward Jakubowicz Edukacja i pomoc psychologiczna
 • Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku

 

2012

 • Rozpoczęcie pracy w Specjalnym Gimnazjum nr 150 (obecnie Specjalna Szkoła Podstawowa nr 394 w Warszawie) dla dzieci z trudnościami w nauce szkolnej

 

2011

 • Ukończenie studiów magisterskich nauczycielskich na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu lingwistyki stosowanej

 

 

Masz pytania?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO MNIE: